Investování do nemovitostí a hypoteční úvěry

Proč investovat do nemovitostí?

Investice do nemovitostí je stále oblíbenějším způsobem zhodnocení peněz.
Jedná se o investici s nízkým rizikem, solidní stabilitou i likviditou a zároveň potenciálem pro pasivní příjem i zhodnocení prostředků.

Výhodou koupě investiční nemovitosti je právě stabilní příjem z pronájmu. Jedná se také o obecně stabilní obor, protože potřeba bydlení tu bude vždy.

Nevýhodou je větší množství starostí okolo nemovitosti, potřeba většího kapitálu a riziko, že se nemovitost poškodí nebo že chytnete neplatícího nájemníka.

Proces investice do nemovitosti

Když se rozhodnete, že do nemovitosti půjdete, dostáváte se do procesu nákupu.
Prvním bodem je výběr samotné nemovitosti a rozhodnutí, jakým způsobem nákup financovat.

Výběr vhodné nemovitosti

Při výběru je důležité počítat s několika proměnnými, jako je lokalita, stav nemovitosti, cena nemovitosti, cena možného pronájmu a práva k nemovitosti.

Právem k nemovitosti je myšleno případné zástavní nebo předkupní právo, věcná břemena, přístup k nemovitosti a podobně. Všechny tyto informace naleznete veřejně na katastru nemovitostí.

Financování nákupu nemovitosti

Když víte, jakou nemovitost chcete koupit, přichází na řadu financování. Variant je hned několik.
Můžete se složit s více lidmi,  investovat společně a podělit se na zisku.
I pokud máte sami dostatečnou hotovost na nákup celé nemovitosti, je vhodné uvažovat nad hypotečním úvěrem. Vzhledem k tomu, že úroky se pohybují okolo 2 % p.a. a většina investičních nástroj se bez problémů dostane nad 5 % p.a., vychází při jednoduché matematice výhodněji vzít si úvěr a své volné prostředky investovat.

Hypoteční uvěr

Banky při poskytování úvěrů kontrolují schopnost splácet a fyzický i právní stav nemovitosti (aby měly jistotu, že při prodeji půjde vše bez zádrhelů). 
Prvním krokem při poskytnutí je nabídka úrokové sazby. Sazbu banka určuje na základě aktuálních ekonomických podmínek, dále podle poměru hodnoty zástavy oproti výši úvěru (tzv. LTV) a také podle rizikovosti a typu úvěru.
Následuje podání žádosti o hypoteční úvěr ke konkrétní nemovitosti a kontrola příjmů. U většiny bank není možné počítat příjem z nájmu zastavěné nemovitosti, protože úvěr se poskytuje primárně na bydlení a ne k investování. K úvěru na bydlení dokládáte výši svých příjmů a výdajů, probíhá kontrola v registru úvěru a souběžně odhad ceny nemovitosti specializovaným pracovníkem.

Pokud je vše v pořádku, podepisují se smlouvy a následuje čerpání úvěru, kdy se zasílají peníze do úschovy, převádí se práva k nemovitosti na katastrálním úřadě a vyplácí se kupní cena.

Vyse splatky hypoteky

Výše splátky se odvíjí od úrokové sazby, výše věru a doby splatnosti. Čím vyšší je splatnost, tím vyšší jsou v čase i náklady, protože úročená částka klesá pomaleji.

kalkulačka

Převod nemovitosti

V katastru nemovitostí se návrhem na vklad a doložením kupní smlouvy s ověřenými podpisy mění majitel nemovitosti. Přepis trvá obvykle 30 dní a je zpoplatněn 1000 Kč.

Po převodu nemovitosti nezapomeňte na daň z nabytí nemovitosti, která je v současné době 4 % z kupní ceny.

Cashflow club