VZTAHY

Kouzlo bezpodmínečné lásky

Vztah je jako květina - když se o něj staráme, roste, kvete a těší nás.

Začni od sebe

Sebeláska

Je mít rád sama sebe důležité? Pokud chceme žít šťastný život, tak rozhodně ano. Vztah sama k sobě se odráží i ve vztahu k druhým lidem. Zásadní je si uvědomit jednu věc.
Sami se sebou budeme každý den, 24 hodin
až do posledního nádechu. 
Máte rádi sami sebe?
Mít rád sám sebe neznamená, že nemáte rádi druhé lidi. Ano, mějte je rádi, ale myslete na to, že kolik lásky dokážete dát sobě, tolik jí můžete dát i ostatním. Láska k ostatním se totiž projevuje skrze vás.

Cvičení: Jdi k zrcadlu a podívej se na sebe. Jaká je první reakce? Dívej se na sebe dál. Koukej si do očí a řekni miluju tě. Je to divné? Zvládneš to?
To, co se děje, ukazuje to, jaký k sobě máme vztah.

Sebepoznání

Znáte sami sebe? Víte, co máte rádi, co v životě chcete, jaká máte očekávání?
Poznávat sebe je dlouhodobý proces, který se děje průběžně při zažívání nových situací, potkávání nových lidí, překážek a příležitostí.
O sebepoznání píšu v sekci Umění žít.

Zrcadlení

Nelíbí se vám na ostatních jejich chování? Je možné, že to vypovídá vás a vašem egu. Více se dočtete ve článku: Zrcadlení pomáhá pojmenovat vlastnosti našeho ega.

Co ve vztahu chci?

Cíle jsou důležité v každé oblasti. Pomůžou nám, ať už jsme spokojeni s aktuálním stavem, nebo chceme změnu. 
Chci být ve vztahu? Koho chci mít okolo sebe? Jaké vlastnosti mě přitahují? Čeho si na druhých vážím?

Nesmíme zapomenout, že vztahy se tvoří z lásky. Pocit z druhého člověka, vzájemné porozumění a přitažlivost jsou klíčové aspekty, které musíme brát v úvahu.
Volání srdce totiž málo kdo odolá, i když logika mluví jinak. 

Funkční vztah by měl být postavený v ideální případě jak na pocitech, tak na logických přesvědčeních.

Cvičení:

Stáhněte si pracovní list, který Vám pomůže podívat se s nadhledem na to, jaký vztah si přejete.
Ujasněte si společné zájmy, hodnoty, cíle. Co chcete získat a co naopak dávat.
Cvičení může skvěle fungovat i s pohledu Zákona přitažlivosti.

Jak vytvořit úspěšný vztah

Z mé zkušenosti ty nejlepší vztahy chodí do života „samy“. Pokud cítíte k člověku nějakou přitažlivost nebo je vám s ním příjemně, je důležité iniciativně, otevřeně a upřímně komunikovat. Příběh o tom, jak obě strany chtěly, ale ani jeden se neodvážil, odložme do šuplíku vzpomínky. 

Komunikace

Komunikace je v začátcích vztahu většinou opatrná. Tím jak se s daným člověkem poznáváme se zvyšuje vzájemná důvěra a pocit bezpečí. Komunikace se pak stává otevřenější.

Mluvte a naslouchejte. Praxí získáte zkušenosti, které vám pomohou vyjádřit  přesně to co chcete způsobem, který bude ostatním srozumitelný.

Zájem

Upřímný zájem o druhého, vyvolává v druhém člověku pocit důležitosti, sebejistoty a důvěry.
Poznávejte druhého tak, že se o něj zajímáte a hledejte společné hodnoty, zájmy a cíle.
Buďte přirození a pokud se neshodují, do vztahu nemusíte dávat energii.

Otevřenost a upřímnost

Všimli jste si, že když se poznáte s novým člověkem, málo kdo je otevřený? V přítomnosti člověka, který se vám ale otevře se napětí rychle uvolní a důvěra, kterou vám svým otevřením projevil se odrazí i na vzájemném přijetí a dojmu.

Pravda

Říkejte, jak se věci mají, a nebojte se reakce ostatních na vaši pravdu. To jak bude druhý člověk reagovat je čistě na něm a neříká to nic o vás. Věděli jste, že zhruba 60 % lidí v první minutě rozhovoru s novým člověkem řekne lež?

Autenticita

Když se bavíme s lidmi, velmi často nastupují očekávání a myšlenky toho, co si o nás budou myslet ostatní. 
Díky přirozenosti a uvolněnosti docílíme toho, že druhý člověk nás může poznat takoví, jací jsme.

„Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám.“  Lukáš 6:31

Respekt

Přijetí toho, jaký druhý člověk je. Se všemi jeho rozhodnutími, přesvědčeními a názory.
Každý člověk považuje své názory za pravdu a pokoušet se někoho měnit, jen proto, že my si myslíme, že je to pro něj lepší, nemá smyl. On sám ví, co je pro něj nejlepší. A stejně je to i opačně. Jenom vy víte, co je pro vás nejlepší.

Sebevědomí

Pokud se známe sami sebe a uvědomujeme si své přednosti, postoje a cíle, nevyvede nás z míry, když nám někdo bude říkat, že nejsou správné.
Silné přesvědčení o sobě samém jsou naší podporou při rozhovorech, vyjednáváních i prosazovaní vlastních názorů.

„Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. John Stuart Mill

Budování dlouhodobého vztahu

Citové konto

Představte si, že stejně jako máte otevřený účet v bance, tak máte s každým člověkem otevřeno citové konto. Na konto můžete vkládat a nebo z něj vybírat. Čím více na konto vložíte, tím silnější je vztah.
S každým člověkem podobné citové konto máme. Toto uvědomění nám pomůže dlouhodobě se o vztah starat.

Společné aktivity a cíle

Nejsilnější přátelství a vztahy mají pevný základ, který se opírá o naše přirozené zájmy a směřování. Najděte průnik vašich společných cílů, motivů, hodnot a pracujte spolu na tvoření společné vize.

5 jazyků lásky

Gary Chapman ve své knize popisuje 5 způsobů, jak projevit druhému člověku lásku. Někteří mohou mít dominantní 1 z jazyků a pokud zrovna toho máme ve vztahu málo, cítíme, že nám chybí. 

  • Slova ujištění
  • Pozornost
  • Dárky
  • Skutky a služby
  • Doteky

Zjistěte, jakým jazykem lásky mluvíte vy.

„Nejúčinnějším lékem zde na zemi je bezpodmínečná láska.“ —  Sri Chinmoy

Knihy

Jak získávat přátelé a působit na lidi

Jak mluvit s kýmkoli o čemkoli

Vztahy bez stížností

Muži jsou z Marsu Ženy z Venuše

Odemykání dětského potenciálu

Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly

Tantra: Milování duší

Láska, vztahy a přátelství

Sedm tajemství pro zdravé a šťastné vztahy

Pět jazyků lásky

Pravidla pro šťastnou lásku

DALŠÍ INSPIRACE

Napište mi

Rád se seznámím a vymyslíme, jak se posunout blíže k vašim cílům.

Jaké téma je ti nejbližší?